Himlajordyoga


  Det är bara två klasser kvar på temat transformation – manifestation. All sann och hållbar förändring i en människas liv börjar inifrån. Det börjar med att stanna upp, att lyssna inåt, att våga möta det som själen kommunicerar, att följa sitt hjärta.   De sista klasserna kommer vi att göra kriyas och mantran som syftar till […]Inom kundaliniyogan säger vi att människan har 10 kroppar varav en är den fysiska kroppen. Tre av kropparna utgör mentala aspekter; vi har vårt positiva, negativa och neutrala sinne. Sex kroppar kvarstår och av dem är själen det som vi till vardags enklast kan relatera till. (De övriga kropparna är: den praniska, vår arklinje, vår aura, den […]  Inom kundaliniyogan säger vi att människan har 10 kroppar varav en är den fysiska kroppen. Tre av kropparna utgör mentala aspekter; vi har vårt positiva, negativa och neutrala sinne. Sex kroppar kvarstår och av dem är själen det som vi till vardags enklast kan relatera till. (De övriga kropparna är: den praniska, vår arklinje, vår aura, […]