Himlajordyoga


Shiva Shambo Jaya jaya Shiva Shambo Maha Deva Shambo  ”Glory to the great Shiva! Thank merciful! Glory to the one who brings happiness and joy to live in the hearts of us all”. Mantrat upprepar gudomen Shivas olika namn. Mantrat kopplar oss samman med hans energi, tar bort negativ energi i oss och hjälper oss att separera […]So-hum pranayama (prana mantra) Betydelse: Jag är det Andas in So, andas ut hum.   Aum/Om Bija mantra -pranisk energi Förmodligen det mest kända och viktigaste av alla mantran på sanskrit. Med ljudet OM sägs universum ha blivit skapat. Vanligtvis delas om upp i tre läten A-U-M. Aum och Om har samma effekt, aum är en förlängning […]