Himlajordyoga


Shiva Shambo Jaya jaya Shiva Shambo Maha Deva Shambo  ”Glory to the great Shiva! Thank merciful! Glory to the one who brings happiness and joy to live in the hearts of us all”. Mantrat upprepar gudomen Shivas olika namn. Mantrat kopplar oss samman med hans energi, tar bort negativ energi i oss och hjälper oss att separera […]So-hum pranayama (prana mantra) Betydelse: Jag är det Andas in So, andas ut hum.   Aum/Om Bija mantra -pranisk energi Förmodligen det mest kända och viktigaste av alla mantran på sanskrit. Med ljudet OM sägs universum ha blivit skapat. Vanligtvis delas om upp i tre läten A-U-M. Aum och Om har samma effekt, aum är en förlängning […]Kickstart! Äntligen är terminen igång på Kroppsverkstan. Efter dagens kriya gjorde vi en chakrameditation med mantran som aktiverar våra energicenter. Tillsammans med mantran gjorde vi fysiska rörelser för att låta ljud och rörelser hjälpa oss att komma ner och in i kroppen. Nedan kommer beskrivningen av meditationen. Den rekommenderade tiden är 3 minuter på varje chakra/mantra. Det […]  Passet som vi gjorde var samma som vi gjorde förra gången, Kriya for detoxification. Länk till det passet hittar du i inlägget klass 1. Det som skildes åt mellan passen var musiken som ackompanjerade oss i vår mantrameditation. Mantrat heter Sat nam wahe guru. Första gången var det artisterna Paramjeet Singh & Kaur som var med […]I veckan som var hade jag den stora glädjen att delta i kirtan på studio Urban Om med Prema Mayi och hennes musiker. Vi samlades i den stora yogasalen och på mjuka mattor slog vi oss ner och riktade våra blickar mot Prema Mayi. Vid hennes sida var tre musiker varav en spelade fiol, en annan spelade […]Söndagens meditation på Kroppsverkstan Meditationen som vi gjorde efter dagens asanas var Heart shield meditation, en mantrameditation som lägger ett skyddande filter runt vårt hjärta.   Position: Lätt meditationsställning. Höger hand vilar på höger knä i gyan mudra. Vänster hand håller vi framför hjärtat med handflatan vänt in mot kroppen. Ögonfukus i tredje ögat.   Mantrat till […]Mantrameditation är ett kraftfullt verktyg för att balansera sinne och kropp. Effekten av mantra är att det aktiverar kroppens inneboende intelligens och kalibrerar kroppens energetiska system. Mantra är en väg till att skapa balans.   Siri gaitri mantrameditation lärdes ut av Yogi Bhajan sommaren 1973. Använd den för att läka det som läkas bör. Du kan använda […]I händelse av yttre trauma kan vi samla och lugna oss med hjälp av mantrameditation. I januari 1979 lärde Yogi Bhajan ut denna meditation för stress och chock. Meditationen skapar balans i sinne och kropp. Hänge dig till meditationen och låt stress och fysiska reaktioner som ansamlats i kroppen rinna av dig.   Instruktion Position: Lätt meditationsställning med […]Mantrat som finns bakom namnet Panj shabd är SA-TA-NA-MA. Panj betyder fem och mantrat ger uttryck för fem grundläggande ljud som finns i universum. De fem ljuden som mantrat skapar är SSS, MMM, TTT, NNN och AAA. Läs mer om mantrat, dess användning och effekt under inlägget om Kirtan kriya.Kirtan kriya Mantrameditationen Kirtan kriya använder mantrat SA-TA-NA-MA.   SA betyder oändlighet TA betyder liv/existens NA betyder död/förändring MA betyder återfödelse   Mantrat återspeglar en cyklisk skapelseprocess. Ur oändligheten tar något form (manifesteras). Detta något genomgår en konstant förändring (det enda konstanta i livet sägs vara förändring/utveckling). En dag upphör förändring och något nytt skapas. En symbolisk […]