Himlajordyoga

Gör du yoga varje dag?yoga, mditation
Yoga är så mycket mer än fysiska övningar på en 4 mm tjock yogamatta.

Gör du yoga varje dag?

Frågan ställdes av en vän som känner till att jag är en hängiven yogini. Jag svarade “Du undrar om jag gör asanas varje dag?” och nickade med mitt huvud i riktning till mitt yogarum. “Ja” blev svaret från min vän. Med ett leende på läpparna svarade jag att “jag är i yoga varje dag”.

 

Betydelsen av ordet yoga

Ordet yoga betyder förena och det som avses förenas är just själen i människan med världssjälen. För ca 2500 år sen ska en person vid namn Patanjali ha sammanställt skriften Yoga Sutras som innehåller 196 korta meningar om vad yoga är. Sutrorna är sammanställda från olika vediska skrifter, Upanishaderna, buddhistiska läror och Bhagavad Gita. Fördelat på fyra kapitel beskrivs olika metoder för hur vi kan nå sinnesfrid och upplysning. Yoga Sutras betraktas vara den äldsta kända samlade skriften om yoga. Det är endast 2-3 sutror som handlar om den fysiska delen av yoga, asanas. Övriga sutras handlar om hur vi uppnår samadhi, yogans högsta tillstånd. Samadhi beskrivs vara ett tillstånd av extatisk förening av själen i människan med makrokosmos eller världssjälen.

 

För mig är yoga så mycket mer än asanas. Dels är det ett mentalt tillstånd, en slags medvetenhet om vad vi människor är bortom bruset i och omkring oss. För att komma i kontakt med medvetenheten om vad vi är behöver vi stilla vårt sinne och det är bland annat genom asanas som vi kommer ner i kroppen och därigenom kan öva oss i att stilla vårt sinne. Inom kundaliniyogan betraktar vi asanas som en förberedelse inför meditation. När vi har vridit och vänt på kroppen och kommit ner i ett tillstånd av djup avslappning är det lättare för oss att vara i stillhet. I detta avslappnade tillstånd ges vi utrymme att stilla vårt sinne genom övningar i koncentration och meditation. Det är också i detta tillstånd som vi ges möjlighet att uppleva innebörden av förening.

 

När vi väl har upplevt föreningen och etablerat en kontakt mellan oss och världssjälen infaller en medvetenhet i oss om vad vi människor är. Den medvetenheten bär vi med oss vart vi oss i världen vänder. Och i vad vi än gör. Skalar potatis. Pratar med en vän. Möter än främling. Planerar en resa. Anstränger oss på jobbet. Medvetenheten om vad vi är gör att vi lever yoga. Vi lever i medveten förening. I en uppkoppling. I en yogisk livsstil.

 

För att förbli i medvetenhet återkommer vi till yogamattan för att hålla kanalen, eller uppkopplingen, aktiv. Vi gör våra asanas, vår kriya, för att förbereda oss till att försätta oss i ett meditativt tillstånd och koppla upp oss på den stora medvetenheten som vi alla är en del av. Vi gör vår yogapraktik för att vara i yoga utanför yogastudio och yogamatta.

 

Så för att svara på frågan om jag gör yoga varje dag väljer jag att svara att jag är i yoga varje dag, i medveten förening. Och det är syftet med alla yoga.