Himlajordyoga

Kirtan kriya – mantrameditation för transformationKirtan kriya

Mantrameditationen Kirtan kriya använder mantrat SA-TA-NA-MA.

 

SA betyder oändlighet

TA betyder liv/existens

NA betyder död/förändring

MA betyder återfödelse

 

Mantrat återspeglar en cyklisk skapelseprocess. Ur oändligheten tar något form (manifesteras). Detta något genomgår en konstant förändring (det enda konstanta i livet sägs vara förändring/utveckling). En dag upphör förändring och något nytt skapas. En symbolisk dörr stängs för att en annan dörr ska kunna öppnas.

 

Mantrat kan tolkas på två olika plan. Dels kan man tänka sig mantrat som en beskrivning av själens cykliska resa i fysisk kropp. Ur oändligheten kliver själen ner i en fysisk kropp och manifesteras i och genom en människa. Själen utvecklas genom livsresan tills det att det är dags att återvända till källan med nyförvärvad kunskap. Vid källan/oändligheten gör själen sig redo för att återfödas, påbörja en ny cykel av utveckling.

 

Dels kan mantrat tolkas på ett mer konkret sätt. I livet skapar vi olika situationer som vi förr eller senare är klara med. Vi skapar och släpper taget. Vi skapar och väljer på nytt. Vi har förmågan att omforma vår omgivning, eller våra tankar om den, och skapa nytt gång efter annan.

 

Denna meditation kan användas vid olika övergångar i livet.

 

Kirtan kriya är också en meditation vars effekt skapar mental balans. De rytmiska fingerrörelserna med tryckningar sägs balansera höger och vänster hjärnhalva. Kombinationen balans i sinnet med mantrats effekt som transformationskatalysator gör denna mantrameditation till en riktigt god samarbetspartner i livet. Med balans i sinnet blir du mer centrerad och närvarande i det som är, här och nu. Genom denna meditation kan konturerna i livets olika övergångsfaser bli mindre skarpa. Likväl kan oroande tankar om det som man tror ska komma, bortom den förändring som pågår, stillas genom det balanserade sinnet.

 

Meditationen kan göras olika lång. Se tider och musikförslag nedan. Spåren finns på Spotify. Det finns fler spår att hitta där, hitta en version som tilltalar dig.

 

Musikförslag

11 minuter

Nirinjan Kaur

Album: Meditation for transformation

eller

Annki Har Dayal Kaur & Klas Landahl

Album: Jap: Meditations for transformation

 

31 minuter

Nirinjan Kaur

Album: Meditation for transformation

 

62 minuter

Dev Suroop Kaur

Album: Kirtan Kaur

 

Instruktion

Position: Lätt meditionsställning

Ögonfokus: Slutna ögon, fokuspunkt tredje ögat

 

Fingerrörelser

SA tumme möter pekfinger

TA tumme möter långfinger

NA tumme möter ringfinger

MA tumme möter lillfinger

 

Avslut

Andas in, lyft armarna ovanför huvudet och skaka händerna.

 

Tags:

One Reply to “Kirtan kriya – mantrameditation för transformation”

Comments are closed.