Himlajordyoga

Kirtan och mantra 9 septemberSo-hum pranayama (prana mantra)

Betydelse: Jag är det

Andas in So, andas ut hum.

 

Aum/Om

Bija mantra -pranisk energi

Förmodligen det mest kända och viktigaste av alla mantran på sanskrit. Med ljudet OM sägs universum ha blivit skapat. Vanligtvis delas om upp i tre läten A-U-M. Aum och Om har samma effekt, aum är en förlängning av oms energi, Aum har mer energi/kraft.

A: det som skapar

U: det som bevarar

M: det som upplöser/transformerar

M är det ljud som är viktigast. Stumulerar prana och för det till huvudet för expansion av medvetandet. Skapar vibrationer i och runt kroppen.

Effekt: Öppnar och förbereder oss för meditation. Expanderar vår energi. Kopplar ihop sinnet med vårt högre medvetande, det vill säga den version av oss som är fri från egot. Kommer närmare vår sanna natur och högre medvetande.

Om används ofta i andra mantran som en inledning. Det förbereder sinnet för att andra mantran ska fungera, och för med sig prana.

 

Gayatri mantra (aka Savitri mantra)

Om Bhuur bhuvah svah

Tat savitur varennyam

Bhargo devasya dhiimahi

Dhiyo yo nah pracodayaat

 

Uttalas så här:

Om bhuur bhuwah swaha

tat savitur varen-in-i-yam

bhargo de-vas-ya di-ma-hi

de-yo-yo-nah pracho-o-dajaat

Betydelse:

Jag mediterar/vänder mig till den självlysande gudomliga enheten som kallas Savitr vars vishet och kunskap flödar. Må dess ljus upplysa mig. Eller Låt oss meditera på Saviturs storhet, den som upplyser vårt medvetande.

Används för att:

Savitr/Savita är en (av flera) vedisk solgud. Vi bjuder in solens kvaliteter i vårt sinne/medvetande. Öppnar sinne och hjärta och visar oss vägen till vår egen storhet/insikten om vad vi är. Solen var i vedisk tankesätt källan till prana, livsenergi, intelligens och gudomlig nåd. Solen är den första Gurun, det som tar oss från mörker till ljus. Mantrat bjuder in kosmiska krafter för vår välsignelse och guidning. Väcker vårt högsta förståelse/förnimmelse.

Mantrat är ett universellt mantra, det betyder att det kan användas av alla och har inget specifikt syfte som kanske för att få ekonomisk rikedom eller ayurvediska mantra (kan få det tilldelat av läkare för särskild åkomma). Eftersom det inte vänder sig till en gudom kan alla religioner använda den.

 

Om Dum Durgayei namaha

Ett mantra som ärar och bjuder in gudinnan Durgas kvaliteer. Hon representerar modern i hennes beskyddande roll. Hon styr över universum och guidar alla själar till dess verkliga syfte.