Himlajordyoga

Kroppsverkstan söndag 8 oktoberInom kundaliniyogan säger vi att människan har 10 kroppar varav en är den fysiska kroppen. Tre av kropparna utgör mentala aspekter; vi har vårt positiva, negativa och neutrala sinne. Sex kroppar kvarstår och av dem är själen det som vi till vardags enklast kan relatera till. (De övriga kropparna är: den praniska, vår arklinje, vår aura, den subtila och den strålande). Passet som vi gjorde heter Awakening the ten bodies och strävar efter att väcka de olika kropparna för att skapa balans i oss. Med balans i kropp och själ kan livet vara en harmonisk resa. Med balans i kropp och själ har vi styrkan att leva och manifestera vår längtan. När vi lever vår längtan skapar vi en bra grund för vår hälsa.

 

Länk till passet hittar du här!