Himlajordyoga

Välkommen till Himlajordyoga!Jag som skriver på denna blogg heter Helene Lind. Jag är utbildad yoga- och meditationslärare i kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan. Jag leder klasser på yogastudios i Stockholm. Vid varje klasstillfälle finns det så mycket som jag vill förmedla med ord men som inte får utrymme eftersom fokus under klasserna är den fysiska delen av yoga. En av anledningarna till att jag har startat den här bloggen är för att skapa en plats för att få dela det som inte hinner bli sagt under klasserna. Det här är en plats för den som bland annat vill fördjupa sig i kundaliniyogans verktyg. Varmt välkommen till Himlajordyoga.

Inledningsvis tar jag tillfället i akt och berättar om mitt första möte med kundaliniyogan. Det blev inte som jag hade föreställt mig. Jag hade tidigare praktiserat yoga vars fokus var att göra kroppen smidig. Eftersom jag för några år sedan kände mig stel som ett kylskåp bestämde jag mig för att åter komma igång med en yogapraktik för att bli smidig som en katt. Jag anmälde mig till en terminslång kurs på Stockholms kundaliniyogacenter och anande inte vid anmälningstillfället att jag istället för att bli smidig som en katt skulle komma att uppleva total stillhet.

Sedan barnsben har jag varit intresserad av de stora livsfrågorna. Vad gör vi alla här egentligen? Vad är meningen med vår existens? Jag har sökt efter svar och frågorna har alltid snurrat i mitt bakhuvud.

Men så kom den dagen då jag hittade till Stockholms kundaliniyogacenter. Efter ett par klasser upplevde jag någonting för mig helt nytt. Alla de frågor som jag sökte svar på behövde plötsligt inte besvaras. De blev irrelevanta. Under klasserna på studion tömdes mitt sinne och jag upplevde en total inre stillhet och tystnad. Tystnaden överskuggade allt jag tidigare upplevt. Stillheten likaså.

Jag valde att fördjupa mig i kundaliniyogan genom att utbilda mig till lärare. Ett av skälen till att jag valde att utbilda mig var för att jag önskade förstå vad det var som skapade den inre stillheten och tystnaden i mig. Ett annat skäl var att jag ville kunna dela yogans storslagenhet med andra människor. Något mer meningsfullt än att skapa en plats för människor att komma i kontakt med den svindlande stillheten kunde, och kan, jag inte föreställa mig.

Det första skälet, det att förstå vad det var som skapade den inre stillheten, kommer jag nog aldrig att göra. Jag har teoretiska kunskaper men de räcker inte till. Förklaringen därtill har att göra med att yoga inte ska förstås utan upplevas. Yoga är en inre upplevelse. Det är en upplevelse bortom intellektet.

Om detta kommer denna blogg att handla om. Yoga som upplevelse bortom intellektet. Yoga som verktyg för att möta den svindlande stillheten. Yoga som verktyg för att möta dig själv, din sanna essens. Åter igen, varmt välkommen till Himlajordyoga.