Himlajordyoga

Yoga som förändringsverktygGurunam Singh sjunger om förändringens dynamik.

En av kundaliniyogavärldens många begåvade musiker är Gurunam Singh. Han har givit ut flertalet album med mantramusik och ett av dem heter Change. Change är inget renodlat album innehållandes mantramusik utan det finns två spår som är av karaktären populärmusik. Text och budskap är dock som hämtat från yogavärlden. Album och spår finns på Spotify.

 

Titelspåret Change innehåller följande ord:

 

”I couldn’t change a thing

but even if I could

it would only change back

until my soul understood

what I needed to learn

or I’ll continue to burn

in a lie”

 

I texten finns tre nyckelord. Change, soul och I. Förändring, själ och jag (som i ego). Gurunam Singh sjunger och gör oss uppmärksamma på att i oss finns det två motstridiga viljor, själen och egots. Vanligtvis har själen och egot olika agendor. Egot tycker om att göra sådant som den är bekant med eftersom den tycker om trygghet. Själen är den del i oss som vill expandera och som kallar på vår uppmärksamhet när tryggheten, som egot värnar, börjar skava. Egot styr vårt liv tills det att själen talar högre än egot.

 

När det som är bekant begränsar vår utveckling är det dags för förändring.

 

Förändringens dynamik

Förändring kan vara något som sker inuti oss eller utanför oss, eller både och. En inre förändring handlar om processer som sker inom oss. Det kan handla om att vi ändrar inställning till något eller läker känslomässiga sår. Exempel på yttre förändring är ett karriärskifte, en separation eller en långresa. Det är inte ovanligt att de inre processer som sker resulterar i en yttre förändring när tiden är mogen. Alltings början är ju en tanke och vad annat är det om inte en inre process.

 

Vanligtvis ger vi uttryck för önskan om förändring genom att i vår fysiska värld göra nya saker. Det kan vara lättare att ge sig ut på luffen (yttre förändring) än att frigöra sig från beteendemönster (inre förändring) som inte gynnar vår utveckling eller vår själs agenda. Att ge sig iväg på en resa kan förvisso leda till en inre förändring genom inspiration och möten med andra människor som resan förhoppningsvis bjuder på. Om vi önskar förändra något i vårt liv, som är av hållbar och långsiktig karaktär, är det den inre förändring vi bör fokusera på. En yttre resa är en temporär förändring av yttre faktorer.

 

Dag Hammarskjöld skriver i boken Vägmärken att den längsta resan är den som vi gör inåt. Vi gör så många yttre resor som vi behöver för att lära oss att komma tillbaka till oss själva. Att komma tillbaka till oss själva innebär att möta sig själv på djupet och därifrån åstadkomma en sann och varaktig förändring. Dessa otaliga resor som vi gör, symboliska eller verkliga, upprepar vi tills själen får ta plats i våra liv. Upprepar Gurunam Sinhgs ord.

 

”I couldn’t change a thing

but even if I could

it would only change back

until my soul understood

what I needed to learn

or I’ll continue to burn

in a lie”

 

Yoga som förändringsverktyg

Att förändra gamla inställningar och mönster tar tid. Först ska de identifieras och därefter kan man på ett medvetet plan börja att jobba på att uppnå önskad förändring. Varaktig förändring sker när vi ändrar vår inställning och våra tankemönster. Tankar om oss själva. Om vad vi kan göra och vad vi får göra. Förändring ges möjlighet när vi upphör att begränsa oss själva genom att tänka begränsande tankar. Tankar som begränsar är ofta rädslostyrda.

 

Inom yoga strävar vi att låta hjärtat/själen leda oss genom livet. Boxen som sitter på våra axlar kan, när tankarna stillas, hjälpa oss att se klart vad som behöver göras. Kundaliniyoga är, bland annat, ett verktyg som stillar ditt sinne och tankar. I den stillheten som skapas under en session kan du lättare se klart på dina möjligheter och vägar till utveckling och expansion. Yoga kan på så sätt vara verktyget som för dig hem till dig själv och till din sanning. Genom yoga tar du dig ner i kroppen och in hjärtat/själen.

Kundaliniyoga kan på fler sätt bidra till att förändra/utveckla oss som individer. Att stilla vårt sinne och ge ökad klarhet är bara en av dess effekter. Fler exempel på yogan som förändringsverktyg kommer att skrivas i senare inlägg.

 

Läs mer om Gurunam Singh här!